Zaczynamy! Pierwsze branżowe szkolenia zawodowe dla nauczycieli

Przygotowujemy pierwsze branżowe szkolenie zawodowe dla nauczycieli szkół kształcących w dziedzinie górnictwo podziemne i przeróbka rud metali oraz surowców mineralnych.

Szkolenia, które planujemy już w marcu 2024 to:

  • Nowoczesne metody drążenia szybów 20-21 marca 2024
  • Współczesne trendy w budowie maszyn i urządzeń górniczych stosowanych przy wydobyciu rud miedzi 26-27 marca 2024

Szkolenia będą prowadzone przez najlepszych fachowców w branży i będą zawierały najnowszą wiedzę z obszaru górnictwa podziemnego rud. Dla uczestników planowane są wyjazdy do firm, które prowadzą działalność związaną z tematem szkoleń.

Szkolenia, które planujemy na rok 2024 i 2025  dostępne są nieodpłatnie dla nauczycieli branżowych, uczniów i osób dorosłych związanych z przemysłem górniczym  w ramach realizowanego projektu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”

Po więcej informacji zapraszamy: tel. 665 444 472, e-mail: bcu@mckk.com

.pl