Szkolenie e-learning

„Proces technologiczny produkcji miedzi – od złoża do giełdy”

Szkolenie w formie e-learning, które pozwala zapoznać uczniów szkół, studentów oraz pracowników rozpoczynających pracę w górnictwie rud miedzi z procesem technologicznym występującym przy podziemnej eksploatacji i przeróbce rud metali i surowców mineralnych w KGHM oraz bezpieczeństwem pracy na stanowiskach pracy w górnictwie podziemnym, przeróbce rud metali i surowców mineralnych. Szkolenia pozwala na pozyskanie wiedzy na temat współczesnego górnictwa rud metali oraz kierunków jego rozwoju, w tym informacji o nowych technologiach wprowadzanych do stosowania w przemyśle wydobywczym.

Szkolenie będzie dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Może być wykorzystywane w całości lub we fragmentach przez nauczycieli zawodu, doradców zawodowych i samych uczniów, a także pracowników rozpoczynających pracę w górnictwie podziemnym rud metali i surowców mineralnych.