Pracownia Symulatorów spawania

Pracownia wyposażona jest w 4 najnowocześniejsze symulatory firmy Abicor Binzel.
Soldamatic to innowacyjne rozwiązanie, które łączy realny świat z zaawansowanym środowiskiem wirtualnym przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości (AR). Jest to unikalne podejście, różniące się od tradycyjnych symulatorów spawania, które często opierają się na wirtualnej rzeczywistości (VR). Dzięki Soldamatic możemy ćwiczyć spawanie w realistycznych warunkach, zachowując przy tym interakcję z rzeczywistymi elementami spawalniczymi.

Symulatory Soldamatic wykorzystywane są głównie do szkolenia spawaczy w początkowej fazie nauki spawania. Zastosowanie symulatorów pozwala na wyrobienie właściwych nawyków mięśniowych, przygotowuje do zajęć praktycznych z wykorzystaniem materiałów spawalniczych zużywalnych – płytek i gazu. Ogranicza to koszty nauki spawania oraz minimalizuje straty związane z nieumiejętnym posługiwaniem się urządzeniami spawalniczymi. Ważnym aspektem wykorzystania takiego sprzętu jest także wypracowanie nawyków bezpiecznej pracy przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami spawalniczymi. Symulator spawania Soldamatic znacząco redukuje koszty szkolenia w porównaniu do tradycyjnych metod. Nie wymaga specjalnych pomieszczeń z odciągiem spalin, a zużycie energii elektrycznej jest niskie. Eliminuje również potrzebę zakupu materiałów eksploatacyjnych, gazów technicznych czy odzieży ochronnej. To nie tylko oszczędności, ale także wzrost bezpieczeństwa, zwłaszcza dla początkujących spawaczy, którzy mogą nabrać pewności i doświadczenia, zanim podejmą się realnego spawania. Ponadto, Soldamatic przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń spawalniczych, co jest zgodne z dążeniem do zrównoważonego rozwoju.

Symulator umożliwia prowadzenia zajęć z nauki spawania dla uczniów nieletnich.

Procesy spawalnicze są wykorzystywane w kopalniach podziemnych kopalin innych niż węgiel kamienny, w szczególności w kopalniach rud miedzi oraz kopalni gipsu i anhydrytu, które znajdują się w najbliższym otoczeniu BCU Górnictwa Rud 4.0. Na dole kopalni spawanie jest powszechnie stosowanym procesem podczas napraw maszyn i urządzeń, przy modernizacjach lub naprawach infrastruktury kopalnianej.

Spawacze pod ziemią stanowią dużą grupę osób zatrudnionych w zakładach górniczych. W przypadku kształcenia tej grupy zawodowej kładziemy wyjątkowy nacisk na bezpieczeństwo w kontekście szczególnych zagrożeń występujących w środowisku kopalnianym. 

BCU w ramach projektu zakupiło cztery symulatory Abicor Binzel do nauki spawania w rozszerzonej rzeczywistości – AR o następującej charakterystyce:

 • służące do nauki spawanie w metodach MIG/MAG + FCAW G/S,  
 • TIG z dodatkiem spoiwa, 
 • MMA z symulacją zużycia elektrody, 
 • z prawdziwymi uchwytami spawalniczymi ABICOR BINZEL,  
 • do spawania we wszystkich pozycjach spawania, 
 • z najczęściej stosowanymi ściegami spawania, 
 • do spawania stali czarnej, chromo-niklowej oraz aluminium,
 • z pełnym modułem analitycznym oraz rejestracją video,
 • z dożywotnią licencją użytkownika,
 • z pełnym programem nauczycielskim,
 • z możliwością podłączenia urządzeń multimedialnych,
 • z dźwiękiem łuku spawalniczego.

Główne elementy kompletnego stanowiska Soldamatic obejmują:

 • Komputer z panelami sterowania i specjalistycznym oprogramowaniem.
 • Przyłbicę spawalniczą wyposażoną w ekran oraz system kamer, umożliwiającą śledzenie postępów i ocenę spawacza.
 • Stojak z przykładami do spawania, umożliwiający praktyczne ćwiczenia.
 • Pięć przykładów do spawania z kodami QR, co ułatwia dostęp do różnorodnych ćwiczeń.
 • Autentyczne uchwyty spawalnicze dedykowane różnym technikom spawania, takie jak MIG-MAG, TIG, czy spawanie elektrodą otuloną.
 • Dwie elektrody
 • Rękawice spawalnicze

Warto podkreślić, że uchwyty spawalnicze i przyłbica spawalnicza w symulatorze Soldamatic są autentyczne, co przyczynia się do lepszej nauki pamięci mięśniowej oraz doskonalenia umiejętności spawacza. Panel sterowania na spawarce Soldamatic jest również realistyczny, co dodatkowo podnosi autentyczność treningu. Należy jednak pamiętać, że Soldamatic nie ma na celu całkowicie zastępować tradycyjnego szkolenia spawania, lecz go uzupełniać. Optymalne podejście to połączenie części ćwiczeniowej na Soldamaticu z częścią praktyczną na realnej spawarce. Dzięki temu spawacze mogą doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności procesu spawania.