Pracownia górnictwa 4.0

Pracownię Górnictwa 4.0 wyposażono w bazę dydaktyczną powalającą na prowadzenie szkoleń z zakresu automatyki górniczej i zabezpieczeń elektroenergetycznych.

Pozwala ona na zapoznanie kursantów z typowymi układami automatyki występującymi pod ziemią, także tymi na obiektach przenośników taśmowych, zagadnieniami teleinformatycznymi oraz technologią światłowodową, a także układami pomiarowymi i zabezpieczeniami elektrycznymi zabudowanymi w stacjach transformatorowych rozdzielnicach nN oraz SN wraz z najpopularniejszymi czujnikami oraz elementami wykonawczymi.

Laboratorium techniczne wyposażone zostało w sześć platform (stołów) dydaktycznych umożliwiających jednoczesne prowadzenie zajęć dla 12 osób.

Platformy te w zależności od scenariusza, konfigurowane są w oparciu o makiety oraz sprzęt pomiarowy i elementy wykonawcze. Mimo, że wstępnie stoły i wyposażenie do ćwiczeń przewidziane zostały do konfiguracji dziewięciu różnych stanowisk, to modułowa budowa wyposażenia pozwala na wymianę makiet i sprzętu pomiędzy stanowiskami, tworzenie nowych scenariuszy ćwiczeń i kolejnych stanowisk w oparciu o istniejące już elementy.

Kursant podczas kolejnych zajęć będzie miał sposobność zapoznania się podstawami działania automatyki przekaźnikowej, układami programowalnych przekaźników, czy sterowania z wykorzystaniem sterowników swobodnie programowalnych PLC i paneli operatorskich.

W części elektrycznej stanowisk pozna m.in. działania zabezpieczeń silnikowych, podstawy rozruchów silnika trójfazowego, działanie i sposoby wprowadzania nastaw dla jego zabezpieczeń, czy sterowanie za pomocą falownika. Będzie miał także okazję zapoznać się z zabezpieczeniem upływowym sieci IT, czy zabezpieczeniem temperaturowym transformatora.

W części dot. teletechniki wykonać patchcord ethernetowy, przeprowadzić spawanie światłowodu oraz jego pomiary, a także dokonać konfiguracji sprzętu sieciowego.