Wyjazd studyjny nauczycieli i doradców zawodowych

Wyjazd studyjny nauczycieli i doradców zawodowych do zakładu pracy związanego z Dziedziną górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych na Górnym Śląsku.

Wyjazd studyjny do zakładu, gdzie uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi technologiami oraz dokonywaną transformacją ekologiczną w przemyśle górniczym i branżach pokrewnych oraz możliwościami i potrzebami rynku pracy tego sektora.

Wyjazd obejmie nauczycieli, doradców zawodowych, studentów i zainteresowanych uczniów do zakładów produkujących lub instytutów badawczych pracujących na rzecz górnictwa, w tym górnictwa podziemnego i przeróbki rud metali i surowców mineralnych usytuowanych m.in. na Górnym Śląsku.

Możliwe miejsca wyjazdów studyjnych:

 • FAMUR – holding technologiczny dostarczający rozwiązania dla branż energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej wspierający zieloną transformację sektora energetycznego.
 • Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie – najstarsza część Głównego Instytutu Górnictwa, która powstała w 1925 roku. KD „Barbara” to jedyny w Europie poligon doświadczalny, gdzie można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w dużej skali oraz testować w warunkach rzeczywistych nowe technologie, maszyny i urządzenia do pracy pod ziemią. Pozwala to na prowadzenie prac badawczych i usługowych z zakresu górnictwa, pożarnictwa, budownictwa, obrony cywilnej oraz wielu innych dziedzin.
 • Grupa Linter – doświadczony partner w oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu Linter SA projektuje i produkuje kompletne systemy transportowe przenośników które stosowane mogą być w wielu gałęziach przemysłu. Posiadając doświadczoną kadrę i specjalistyczny sprzęt oferuje wykonawstwo zaawansowanych technologicznie usług dla branży górniczej, dla których dedykowane są dwie spółki: Linter Mining Sp. z o.o. oraz PRG LINTER S.A.
 • Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM SA – jedna z najnowocześniejszych fabryk tej branży
  w Europie, lider na rynku polskim i znaczący konkurent dla firm światowych. Firma uczestniczy
  w prawie wszystkich projektach przyczyniających się do postępu w górnictwie.

Wyjazdy będą miały formę spotkania z doświadczonymi fachowcami z danego zawodu z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych, którzy prezentują specyfikę zadań zawodowych przed którymi staną w przyszłości absolwenci konkretnych kierunków kształcenia.

Wyjazdy pozwolą na przekazanie materiałów, które stanowić mogą pomoc w pracy szkolnego doradcy zawodowego: plakaty, ulotki, informatory oraz w formy multimedialne. Będą one publikowane również na stronie infozawodowe.men.gov.pl

Terminy wyjazdów będą ustalane z zakładem pracy oraz będą brały pod uwagę możliwości kadry nauczycieli względem kalendarza roku szkolnego. 

Wyjazdy będą stanowiły także potencjalną platformę spotkania przedstawicieli pracowników przemysłu danego zakładu pracy z nauczycielami i doradcami zawodowymi. Pozwoli to na nawiązywanie współpracy między szkołami, a pracodawcami oraz zwiększanie transferu wiedzy o nowych technologiach do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w danej dziedzinie oraz wyników badań
i analiz dotyczących danej dziedziny.

Odbiorcy działania:

 • Nauczyciele zawodu,
 • Doradcy zawodowi,
 • Studenci,
 • Ewentualnie zainteresowani uczniowie.

Łącznie planowane są 2 wyjazdy, w których weźmie udział (łącznie) ok. 30 osób

Wyjazdy studyjne wpisują się w następujące obszary działalności BCU Górnictwa Rud 4.0:

OBSZAR I – działalność edukacyjno-szkoleniowa:

 1. rozwój umiejętności zawodowych uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w danej dziedzinie w ramach szkoleń zawodowych (odpowiednio w zakresie, w jakim dana dziedzina dotyczy określonej grupy odbiorców),
 2. prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w danej dziedzinie.

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca:

 1. wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w danej dziedzinie, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE,
 2. wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie danej dziedziny.

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa:

 1. zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w danej dziedzinie oraz wyników badań i analiz dotyczących danej dziedziny,
 2. upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w danej dziedzinie,
 3. upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z daną dziedziną.

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna:

 1. korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny,
 2. wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego,
 3. promocja zawodów i kształcenia w danej dziedzinie.