BCU

W 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło do systemu oświaty nowy typ placówek oświatowych, jakim są branżowe centra umiejętności BCU realizujące koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). To placówki ukierunkowane branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, prowadzące działalność:

  • edukacyjno-szkoleniową,
  • wspierającą współpracę szkół i uczelni z pracodawcami,
  • innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
  • wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Oferta BCU jest skierowana do uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników, w obszarze danej dziedziny zawodowej.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr uzyskało dofinansowanie do projektu utworzenia BCU dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.

Branżowe centra umiejętności są zakładane i prowadzone w oparciu o porozumienia gwarantujące współpracę organu prowadzącego i organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny.

Organizacją branżową dla BCU Górnictwa Rud 4.0 jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z Katowic.

Z przyjemnością informujemy, że partnerami MCKK w projekcie są:

KGHM Polska Miedź S.A.  

Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa  

Związek Pracodawców Polska Miedź