Przenośnik taśmowy wraz z pulpitem sterowniczym

Przenośniki taśmowe są maszynami powszechnie wykorzystywanymi na dole kopalni do transportu poziomego rudy, stanowiąc sieć powiązanych ze sobą wzajemnie ciągów, zapewniających transport urobku z rejonów wydobycia pod sam szyb.

Przenośniki taśmowe są maszynami o bardzo dużej mocy, które wyposażone są w wiele wirujących i ruchomych elementów, przewożąc setki ton rudy każdego dnia. Mimo rozwoju technologii, instalowania na obiektach przenośników coraz to nowszych systemów monitorujących, kamer i czujników kontrolujących ich pracę, w dalszym ciągu występują na nich specyficzne zagrożenia dla obsługi. Aby móc obsługiwać przenośniki taśmowe, osoby przy nich pracujące muszą posiadać dedykowane przeszkolenia i uprawnienia dla operatorów przenośników taśmowych.

Na obranie takiego właśnie kierunku dydaktycznego działania pozwala nowy układ przenośników taśmowych jakimi dysponuje aktualnie BCU. Nowy przenośnik taśmowy umiejscowiony na hali szkoleniowej obok suwnicy jest przykładem urządzenia transportu poziomego stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Cały ciąg składa się z przenośnika nadającego, przesypu i przenośnika odbierającego wyposażonego w system sterowania PROTOS 4.1 produkcji firmy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o. o. Nowo zabudowany przenośnik taśmowy wyposażony został w układ automatyki oraz komplet czujników, które odzwierciedlają w sposób rzeczywisty urządzenia stosowane pod ziemią, a prawidłową pracę przenośnika zapewnia modułowy i w pełni konfigurowalny system sterowania PROTOS 4.1. Układ ten obok realizacji samego algorytmu sterowania spełnia dodatkowo wymagane przepisami dla tego typu urządzeń funkcje nadzoru, bezpieczeństwa (wyłączenia awaryjnego) oraz komunikacji głosowej.

Nawet najnowocześniejsze urządzenia i zabezpieczenia czy rygorystyczne przepisy nie przyniosą jednak pełnej poprawy bezpieczeństwa bez zbudowania dużej świadomości i odpowiedzialności technicznej ludzi pracujących przy tych obiektach. Dlatego tak istotne i ważne jest kształcenie załogi operatorów przenośników taśmowych na kursach i szkolenia zapewniających dobrą praktykę.