Sala treningowa z zakresu pierwszej pomocy

Odpowiednio wyposażona sala szkoleniowa w budynku BCU Górnictwa Rud 4.0 z możliwością wykorzystania infrastruktury szkoleniowej Poligonu MCKK stanowi zaplecze do praktycznego szkolenia pracowników przewidzianych do udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia ewakuacji w kopalniach podziemnych. Szkolenia z pierwszej pomocy w sali treningowej nie zastąpią klasycznych szkoleń z pierwszej pomocy, lecz pozwolą rozszerzyć je dla wybranych pracowników o moduły praktyczne i symulujące rzeczywiste zagrożenie – ćwiczenia w sytuacji symulowanego wypadku, zadymienia, hałasu itp. Wykorzystanie dodatkowych pomocy dydaktycznych np. maszyn, taśmociągu oraz infrastruktury szkoleniowej symulującej warunki dołowe pomoże uczestnikom wyrobić właściwe nawyki zawodowe w bezpiecznych warunkach.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest wyjątkowo istotna ze względu na warunki pracy pod ziemią i występujące zagrożenia. Pracownicy przewidziani do udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia ewakuacji są niezbędni na każdej zmianie roboczej w każdym zespole pracowników. Przeszkoleni pracownicy zabezpieczają poszkodowanych pracowników w oczekiwaniu na przybycie jednostki ratownictwa górniczego. Osoby te zmuszone są do działania w warunkach silnego stresu, działając bezpośrednio po zajściu.

Wyposażenie sali szkoleniowej BCU przystosowanej do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy:

 • fantomy z możliwością rejestracji
 • AED szkoleniowe
 • deska ortopedyczna
 • szyny Kramera
 • worek ambu
 • apteczki pierwszej pomocy
  • Moduł (R) Zranienia
  • Moduł (O) Oparzenia
  • Moduł (S) Stany Nagłe
  • Moduł (Z) Złamania
  • Moduł (A) Ochrona Osobista/RKO
  • Moduł (K) Krwotoki
  • Moduł (N) Nosze
  • Moduł (W) Wypadek
 • CPRmeter
 • Kamizelka ACT FAST
 • Fantom TRAUMA CPR ze wskaźnikami świetlnymi
 • Stazy taktyczne CAT treningowe
 • maty antypoślizgowe do szkoleń z pierwszej pomocy
 • fantomy „rodzinka”
 • symulator krwotoków kończyny dolnej
 • symulator krwotoków kończyny górnej