Stanowisko do prac na wysokości

Na stanowisko prac na wysokości składa się zestaw rusztowań budowlanych wraz z niezbędnym osprzętem służącym do nauki stawiania rusztowań. Sprzęt spełnia wymogi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zastosowanie nowoczesnych zestawów rusztowań pozwala na naukę bezpiecznego montażu, co ma wpływ na bezpieczną i ergonomiczną pracę osób na nich pracujących.

Ważnym aspektem szkolenia jest  wypracowanie nawyków bezpiecznego i prawidłowego montażu  rusztowań, połączonych z przestrzeganiem prawa dotyczącego prac na wysokości.