Przenośnik taśmowy przekazany do użytku

W BCU Górnictwa Rud 4.0 uruchomiliśmy nową pomoc dydaktyczną – przenośnik taśmowy wraz z systemem sterowania oraz pozostałym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

Przenośnik będzie wykorzystywany przez BCU Górnictwa Rud 4.0 w Lubinie do szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów, nauczycieli zawodu oraz pracowników branży górniczej. Projekt taśmociągu uwzględnia wszelkie wymogi stawiane takim urządzeniom pracującym w wyrobiskach górniczych pod ziemią. Uczestnicy szkoleń bądą mogli doskonalić zapoznać się tak z budową samego przenośnika, rodzajami stosowanych w górnictwie czujników i zabezpieczeń, a także z automatyką wykorzystywaną w tego typu rozwiązaniach. Wykonawcą przenośnika wraz z systemem sterowania jest CIT INOVA Sp. z o.o. w Lubinie.  

Odbiór przenośnika został poprzedzony szkoleniem instruktorów i wykładowców którzy będą użytkowali go w trakcie szkoleń. Szkolenie zostało przeprowadzone przez konstruktorów i automatyków Wykonawcy.