Uroczysta inauguracja BCU za nami!


W dniu 16 kwietnia 2024 odbyła się bardzo ważna dla nas uroczystość. Oficjalnie, uroczyście z wieloma szacownymi gośćmi, konferencją inaugurującą, rozpoczęliśmy działalność BCU Górnictwa Rud 4.0.

Po uroczystych wystąpieniach był czas na zapoznanie się z bazą szkoleniową BCU, m.in. pracownią automatyki Górnictwa 4.0, pracownią symulatorów spawania, halą urządzeń transportu bliskiego, pracownią pierwszej pomocy, symulatorami SMG, pracownią pneumatyki i hydrauliki siłowej.

Oprócz naszych partnerów:
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
KGHM Polska Miedź S.A.
Związku Pracodawców Polska Miedź
obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, władz KGHM i licznych firm i instytucji naszego regionu.

Podczas konferencji usłyszeliśmy wystąpienia:

  • Dyrektor Lilianny Budkowskiej: „Projekt utworzenia i wsparcia funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  • Janusza Olszowskiego,  Prezesa GIPH: „Kompetencje przyszłości w górnictwie”
  • Krzysztofa Porębskiego, Dyrektora Naczelnego ds. Górnictwa, KGHM Polska Miedź S.A. „Przyszłość górnictwa rud miedzi”
  • Iwony Optołowicz, Dyrektor BCU Górnictwa Rud 4.0 „Misja i oferta BCU Górnictwa Rud 4.0”

A już 23 kwietnia zaczynamy pierwsze szkolenie branżowe dla uczniów kształcących się w branży górniczej.

Zapraszamy do BCU Górnictwa Rud 4.0!