Nazwa przedsięwzięcia:

Automatyka przemysłowa w ruchu zakładu górniczego

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-09-16 | 2025-01-03 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z typowymi układami automatyki występującymi pod ziemią na obiektach przenośników taśmowych a także zabudowanymi w stacjach transformatorowych, czy układach automatyki elektrycznych rozdzielnic nN oraz SN wraz z najpopularniejszymi czujnikami oraz elementami wykonawczymi.

  Adresaci oferty

  Osoby dorosłe pracujące lub kształcące się zawodowo w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  32 godzin (4 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • poznanie modułowej budowy sterownika PLC,
  • umiejętność konfiguracji, wgrywania oprogramowania na sterownik PLC,
  •  poznanie budowy podstawowych czujników, układów wykorzystywanych pod ziemia,
  • poznanie zasad funkcjonowania czujników i przetworników podłączonych do modułów ej/wyj. sterownika PLC, zarówno tych dwustanowych, jak również analogowych,
  • umiejętność badania stanu prawidłowej pracy czujników, weryfikacja czy jest on sprawny, czy uszkodzony,
  • zdobycie podstawowej wiedzy o najpopularniejszych protokołach transmisji i interfejsach które wykorzystują – adresacja, sposób podłączenia, weryfikacja stanu działania,
  • znajomość konfigurowania i parametryzacji przemienników częstotliwości.
  • znajomość założeń cyfrowego górnictwa w Europie – nowych rozwiązań na rzecz zrównoważonej produkcji surowców.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe zgłaszane przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie, realizacja szkolenia możliwa w godzinach 8.00 – 20.00, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.