Nazwa przedsięwzięcia:

Nowoczesne zabezpieczenia elektroenergetyczne w górnictwie podziemnym rud

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-11-18 | 2025-04-02 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi zabezpieczeniami elektroenergetycznymi wykorzystywanymi w kopalnianych rozdzielnicach nN, stacjach transformatorowych przekształcających średnie napięcie przesyłowe 6/10kV na robocze 500/1000V oraz rozdzielnicach Sn. Nauka obejmie z jednej strony zakres użytkowania, z drugiej zaś konfigurację i ich parametryzację wg karty nastaw.

  Adresaci oferty

  Osoby dorosłe pracujące lub kształcące się zawodowo w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.

  Wymiar szkolenia

  32 godzin (4 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość zasady funkcjonowania zabezpieczeń,
  • umiejętność prowadzenia odczytów parametrów i właściwa interpretacja ich wskazań,
  • umiejętność konfiguracji i parametryzacji zabezpieczeń wg karty nastaw,
  • znajomość nowych rozwiązań w obszarze zarządzania zużyciem energii na rzecz zrównoważonej produkcji surowców.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe zgłaszane przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO.

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie, realizacja szkolenia możliwa w godzinach 8.00 – 20.00, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.