Nazwa przedsięwzięcia:

Pierwsza pomoc przedmedyczna i postępowanie w sytuacji zagrożenia w kopalni pod ziemią

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-06-17 | 2024-06-25 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w zakładach górniczych pod ziemią.

  Adresaci oferty

  Osoby dorosłe pracujące lub kształcące się zawodowo w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.

  Wymiar szkolenia

  32 godzin (4 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • umiejętność udzielania pomocy osobie poszkodowanej urazowej i nieurazowej,
  • znajomość zasad obsługi i przeznaczenia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
  • umiejętność postępowania w sytuacji zagrożenia na stanowisku pracy pod ziemią,
  • znajomość zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku grupowego pod ziemią,
  • znajomość zasad kierowania zespołem w przypadku akcji ratunkowej,
  • znajomość zasad i metod radzenia sobie ze stresem związanym z wypadkiem i sytuacją zagrożenia życia i zdrowia,
  • znajomość technik cyfrowych wykorzystywanych w aparaturze ratunkowej – kierunki rozwoju.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe zgłaszane przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie, realizacja szkolenia możliwa w godzinach 8.00 – 20.00, po 8 godzin dydaktycznych dziennie.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.