Nazwa przedsięwzięcia:

Programowanie wybranych maszyn i urządzeń przeróbczych przemysłu wydobywczego rud metali

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2025-01-24 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie do certyfikacji sektorowej w zakresie kwalifikacji z zakresu PROGRAMOWANIA WYBRANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO RUD METALI.

  Adresaci oferty

  Osoby dorosłe pracujące lub kształcące się zawodowo w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych chcące uzyskać certyfikat sektorowy w zakresie kwalifikacji z zakresu PROGRAMOWANIA WYBRANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO RUD METALI.

  Wymiar szkolenia

  120 godzin

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w pracowni górnictwa 4.0 pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość przebiegu procesu technologicznego górnictwa i/lub przeróbki rud metali nieżelaznych,
  • znajomość budowy i zasad działania wybranych maszyn / urządzeń górniczych i przeróbczych,
  • znajomość języka programowania stosowanych przy programowaniu sterowników (odpowiedniego rodzaju),
  • umiejętność czytania oprogramowania sterowników,
  • umiejętność łączenia się ze wskazanym sterownikiem w danej maszynie lub urządzeniu górniczym/ przeróbczym,
  • umiejętność zlokalizowania usterki oraz określenia jej rodzaju na rzeczywistej maszynie lub urządzeniu górniczym/ przeróbczym,
  • umiejętność usuwania usterek oprogramowania,
  • umiejętność sprawdzenia efektów przeprowadzonej interwencji,
  • znajomość podstaw programowania i obsługi sterowników PLC,
  • znajomość podstaw informatyki w zakresie sieci i urządzeń sieciowych ,
  • znajomość przemysłowych systemów komputerowych SCADA,
  • znajomość zasad ochrony środowiska naturalnego przed szkodami związanymi z technologiami cyfrowymi,
  • umiejętność stosowania oprogramowania optymalizującego zużycie energii i materiałów.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe zgłaszane przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie, realizacja szkolenia możliwa w godzinach 8.00 – 20.00, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.