Nazwa przedsięwzięcia:

Prowadzenie robót murarskich w zakładach górniczych pod ziemią

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2025-06-28 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie technologii bezpiecznego wykonywania robót murarskich, zbrojarskich i betoniarskich w podziemnych zakładach górniczych.

  Adresaci oferty

  Osoby dorosłe pracujące lub kształcące się zawodowo w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.

  Wymiar szkolenia

  32 godzin (4 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne – także z wykorzystaniem rusztowań budowlanych –  pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku roboczym,
  • znajomość wykorzystania technik cyfrowych w projektowaniu prac budowlanych pod ziemią,
  • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej i oznaczeń graficznych stosowanych na rysunkach budowlanych i konstrukcjach murarskich,
  • umiejętność przygotowania zaprawy murarskiej i mieszanki betonowej,
  • umiejętność budowania rusztowań budowlanych pod ziemią oraz wykonywania prac na rusztowaniach,
  • znajomość zasad przeciwdziałania zagrożeniom występującym w podziemnych zakładach górniczych,
  • umiejętność montażu i układania zbrojenia w deskach i formach,
  • umiejętność układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnowania świeżego betonu,
  • znajomość nowoczesnych technologii wykorzystywanych w wykonywaniu murarskich konstrukcji budowlanych w kontekście respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe zgłaszane przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie, realizacja szkolenia możliwa w godzinach 8.00 – 20.00, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.