Nazwa przedsięwzięcia:

Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych w pracy przenośnika taśmowego w wyrobisku górniczym pod ziemią z wykorzystaniem sterowania zdalnego

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-09-11 | 2025-02-03 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpiecznego wykonywania czynności zdalnego uruchamiania przenośników taśmowych i sposobem sterowania w systemach PROMOS, SAJA i CARBO oraz promocja odpowiedzialnego zachowania operatorów urządzeń przenośników taśmowych pod ziemią.

  Adresaci oferty

  Osoby dorosłe pracujące lub kształcące się zawodowo w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  32 godzin (4 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość budowy pulpitu sterowniczego, tym wykorzystanie technologii cyfrowych w automatyzacji procesu,
  • znajomość czynności wykonywanych przed zdalnym uruchomieniem przenośnika,
  • umiejętność zdalnego uruchomienia przenośników taśmowych,
  • znajomość zasad bezpiecznego wykonywania pracy podczas zdalnego uruchamiania przenośników,
  • znajomość zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych z wykorzystaniem zdalnego sterowania.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe zgłaszane przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru. Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie, realizacja szkolenia możliwa w godzinach 8.00 – 20.00, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.