Nazwa przedsięwzięcia:

Bezpieczne wykonywanie prac spawalniczych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-11-11 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia procesów spawalniczych pod ziemią.

  Adresaci oferty

  Młodzież kształcąca się w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  15 godzin (2 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne na symulatorach spawania pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość czynników środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenie pożarowe i wybuchowe podczas pracy oraz odpowiednie środki i działania zapobiegawcze,
  • znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności spawacza w ruchu zakładów górniczych,
  • umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania
  • w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
  • znajomość procesów spawania, kilkoma technikami procesu przy użyciu wielu rodzajów spawanych materiałów – podstawowych i dodatkowych z wykorzystaniem symulatora,
  • znajomość różnych typów złączy i ustawień urządzeń spawalniczych z wykorzystaniem symulatora,
  • znajomość zasad wykonywania prac spawalniczych z możliwie niskim skutkiem dla środowiska.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział zgłaszani przez szkołę uczniowie.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.