Nazwa przedsięwzięcia:

Zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze taśmociągu górniczego

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-06-19 | 2024-12-29 | 2025-02-25 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania prac związanych z obsługą i naprawą na stanowiskach operatora maszyn SMG w ruchu podziemnych zakładów górniczych

  Adresaci oferty

  Młodzież i studenci kształcący się w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  15 godzin (2 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne przy obsłudze taśmociągu pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość czynności wykonywanych przy obsłudze, eksploatacji i konserwacji przenośników taśmowych,
  • znajomość zastosowań rozwiązań automatyki górniczej w sterowaniu pracą taśmociągu – zajęcia z pulpitem zdalnego sterowania,
  • znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji tych urządzeń,
  • znajomość zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metodami ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • umiejętność postepowania w sytuacjach zagrożeń,
  • znajomość zasad obsługi przenośnika taśmowego,

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział zgłaszani przez szkołę uczniowie.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.