Nazwa przedsięwzięcia:

Zasady obsługi codziennej samojezdnych maszyn górniczych (SMG)

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-10-20 | 2025-05-17 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania prac związanych z obsługą i naprawą na stanowiskach operatora maszyn SMG w ruchu podziemnych zakładów górniczych

  Adresaci oferty

  Młodzież i studenci kształcący się w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  15 godzin (2 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu funkcjonalności SMG, zajęcia w warsztacie naprawczym SMG, zajęcia z wykorzystaniem symulatorów SMG oraz wirtualnej rzeczywistości pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość zasad przeprowadzania obsługi codziennej zgodnie z zapisami Regulaminu Ruchu Samojezdnych Maszyn Górniczych,
  • znajomość doboru obsługi codziennej do rodzaju maszyn górniczych,
  • znajomość wpływu obsługi codziennej na efektywną pracę maszynami górniczymi,
  • znajomość wpływu obsługi codziennej na bezpieczeństwo pracy operatora i maszyny górniczej,
  • znajomość wpływu poprawnej obsługi codziennej na żywotność podzespołów maszyny górniczej,
  • znajomość rozwiązań proekologicznych w nowoczesnych maszynach i urządzeniach górniczych.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział zgłaszani przez szkołę uczniowie, a także indywidualnie studenci kierunków górniczych.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.