Nazwa przedsięwzięcia:

Nowoczesne metody drążenia szybów

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2025-03-08 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Kurs doskonalący dla nauczycieli zawodu zapoznający z nowymi technologiami wykorzystywanymi w górnictwie podziemnym.

  Adresaci oferty

  nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  15 godzin (2 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia, z wykorzystaniem symulatorów spawalniczych oraz wycieczkę szkoleniową (zajęcia praktyczne w terenie) pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość organizacji prac szybowych w trakcie głębienia szybu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy wszystkich urządzeń stosowanych przy głębieniu szybu i wykonywaniu obudowy,
  • znajomość budowy i funkcjonalności oraz zasad eksploatacji ładowarek szybowych oraz kompleksów drążenia szybów,
  • znajomość zasad prowadzenia robót spawalniczych w szybach i na podszybiu (zajęcia z wykorzystaniem symulatorów spawalniczych – z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistość (Augmented Reality),
  • znajomość zagrożeń związanych z procesem głębienia szybów, w tym zwalczania zagrożeń dla środowiska,
  • znajomość prawidłowej organizacji prac szybowych.

  W ramach zajęć praktycznych w terenie uczestnicy kursu zapoznają się z zadaniami realizowanymi w trakcie budowy szybu Głogów Głęboki w Kwielicach.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział zgłoszeni przez szkołę nauczyciele zawodu.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.