Nazwa przedsięwzięcia:

Współczesne trendy w budowie maszyn i urządzeń górniczych stosowanych przy wydobyciu rud miedzi.

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania nowych przesięwzięć.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Kurs doskonalący dla nauczycieli zawodu, którego celem jest zapoznanie uczestników z trendami w budowie maszyn i urządzeń górniczych stosowanych przy wydobyciu rud miedzi

  Adresaci oferty

  nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  15 godzin (2 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne m. in. w warsztacie utrzymania SMG, zajęcia z wykorzystaniem symulatorów SMG, wirtualnej rzeczywistości oraz wycieczkę szkoleniową – zajęcia praktyczne w terenie, pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • znajomość zasad stosowanych przy projektowaniu maszyn górniczych,
  • znajomość nowoczesnych układów montowanych w maszynach górniczych,
  • znajomość zakresu stosowania elektrycznych układów napędowych w maszynach,
  • znajomości zakresu stosowania układów monitorujących otoczenie pracy maszyny górniczej,
  • znajomości zakresu stosowania nowoczesnych elementów układów hydraulicznych w maszynach górniczych,
  • znajomości zakresu stosowania układów monitorujących parametry pracy maszyn górniczych,
  • znajomości możliwości stosowania zdalnego sterowania maszyn górniczych,
  • znajomość zakresu stosowania układów monitorujących stan techniczny podzespołów maszyny górniczej,
  • znajomość sposobów ograniczania kosztów pracy maszyn górniczych,
  • znajomość metod zwiększania mobilności i żywotności maszyn górniczych,
  • znajomość rozwiązań proekologicznych w nowoczesnych maszynach i urządzeniach górniczych.

  W ramach zajęć praktycznych w terenie uczestnicy kursu zapoznają się z procesem produkcji samojezdnych maszyn górniczych w KGHM Zanam i firmie Mine Master.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział zgłoszeni przez szkołę nauczyciele zawodu.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.