Nazwa przedsięwzięcia:

Zastosowania automatyki w ciągu technologicznym wydobycia rud miedzi

Miejscowość:
Lubin
Kierownik przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane przedsięwzięcia:
2024-09-15 | 2025-03-10 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Cel szkolenia

  Kurs doskonalący dla nauczycieli zawodu – uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z nowatorskimi rozwiązaniami z zakresu automatyki wdrażanymi w ciągu technologicznym KGHM. W ramach zajęć praktycznych w terenie uczestnicy kursu zapoznają się z procesem technologicznym przeróbki rud miedzi prowadzonym przez KGHM o/ZWR
  w Polkowicach.

  Adresaci oferty

  nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w dziedzinie górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

  Wymiar szkolenia

  15 godzin (2 dni szkoleniowe)

  Rodzaj szkolenia

  branżowe szkolenie zawodowe

  Program szkolenia

  Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem pracowni górnictwa 4.0 w BCU oraz wycieczkę szkoleniową (zajęcia praktyczne w terenie) do zakładu przeróbczego rud metali (KGHM Zakłady Wzbogacania Rud – przeróbka rud miedzi) pozwalające na osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

  • poznanie założeń inteligentnej kopalni – możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych i procesów sprawiających, że operacje są przyrządowe, wzajemnie powiązane i inteligentne,
  • poznanie standardów ochrony środowiska w nowoczesnych procesach wydobycia i pozyskiwania kopalin,
  • poznanie przewidywanych korzyści związanych z rozwojem automatyzacji procesów ciągu technologicznego KGHM PM SA,
  • poznanie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i metod ich zwalczania.

  Warunki uczestnictwa

  W szkoleniu mogą wziąć udział zgłoszeni przez szkołę nauczyciele zawodu.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny – finansowany w ramach Projektu KPO

  Organizacja zajęć

  Zajęcia zaplanowano w dni powszednie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny dla uczestników po dokonaniu zapisu.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej.
  Osoba, która zdała egzamin otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności.